Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Graskoe gaat het efficiëntst met eiwit om

09 mei 2022

Koeien op een volledig grasrantsoen maken ruim 3,5 kilo eetbaar eiwit van iedere kilo eetbaar eiwit die ze opnemen. Ze produceren dus veel meer humaan eetbaar eiwit in de vorm van melk en vlees dan dat ze zelf vreten.

Dit komt naar voren uit een berekening door het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO.

Koeien die een intensief maisrantsoen krijgen, aangevuld met hoogwaardig eiwit, hebben eetbaar-eiwitefficiëntie van 1,26. Voor koeien op een intensief grasrantsoen ligt dit kengetal op 1,81. Vleesvee op een extensief grasrantsoen haalt een eetbaar eiwitefficiëntie van 1,72. Vleesvarkens zitten op 1,36 en leghennen zitten op 1,30. Dat is hoger dan dat van de als efficiënt te boek staande vleeskippen (0,96). Bron: Veeteelt.

• Melkkoeien die weiden produceren het efficiëntst eiwit in de vorm van melk en vlees