Diergezondheid

Diergezondheid.

Meer gezonde dieren, minder dierenartskosten, minder medicijnen.

Ervaringen op Fleckviehbedrijven leert dat 40% tot 60% lagere dierenartskosten en minder antibiotica gemakkelijk realiseerbaar is. Dit komt omdat Fleckvieh sterker is en meer natuurlijke weerstand heeft.

Agenda.