Beter milieu

Beter milieu.

Betere voerefficiëntie, minder uitstoot schadelijke gassen, hoger saldo.

Fleckvieh heeft een zeer goede voerefficiëntie maakt uit ruwvoer meer melk en vlees. Fleckvieh gebruikt minder krachtvoer. Dit in tegenstelling tot gespecialiseerde melkrassen en vleesrassen.

Tijdens de Californische Kruisingsproef zijn 20% tot 30% hogere opbrengsten gerealiseerd door de kruisingskoeien. De kruislingen haalden de hoogste levensproducties en realiseerden het hoogste saldo. Aan de Californische Kruisingsproef deed Fleckvieh niet mee. Door de betere vruchtbaarheid van Fleckvieh en de extra opbrengst uit Omzet&Aanwas zal het resultaat bij gebruik van Fleckvieh nog beter zijn.

Agenda.