Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Dalende tendens uitbreidingsplannen onder Nederlandse melkveehouders zet zich voort

03 augustus 2016

15,4% van de Nederlandse melkveehouders heeft uitbreidingsplannen voor het bedrijf. Voor het vierde jaar op rij daalt dit percentage binnen de melkveesector. Ten opzichte van 2012 is het percentage zelfs meer dan gehalveerd. Het niveau opvolgers is in de afgelopen jaren vrijwel gestabiliseerd.

Dit blijkt uit de RundveeScanner 2016 van AgriDirect, de jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse melkveehouders. In de periode april t/m juni hebben ca. 8.000 melkveehouders met minimaal 50 koeien vragen beantwoord over o.a. hun toekomst- en investeringsplannen.

Dalende tendens uitbreidingsplannen voortgezet
Voor het vierde jaar op rij zien we het percentage melkveehouders met uitbreidingsplannen dalen. Waar in 2012 nog 32,4% van de melkveehouders plannen had om het bedrijf uit te breiden, komt dit percentage dit jaar uit op minder dan de helft, 15,4%.

Percentage ‘stoppers’ bijna verdubbeld
In het afgelopen jaar is het percentage melkveehouders met beëindigingsplannen verdubbeld. Waar in 2015 1,4% plannen had om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, geeft dit jaar 2,7% aan het bedrijf te willen beëindigen.  

Ruim helft rekent op opvolger
Op 52,2% van de melkveebedrijven (met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder) rekent men op een opvolger. Bij 19,9% van de bedrijven staat de opvolger klaar om het stokje over te nemen en bij 32,3% is de opvolger zelfs reeds in de maatschap aanwezig.

Kees Romijn, voorzitter LTO Melkveehouderij, reageert op deze ontwikkelingen:
“Minder melkveehouders met uitbreidingsplannen is de uitkomst van twee zaken: de te lang aanhoudende lage melkprijs en het toekomstig systeem van fosfaatrechten. Dat ondernemers een afwachtende houding aannemen en de kat uit de boom kijken, is niet meer dan logisch. Meer ondernemers met beëindigingsplanen vloeit daar eveneens uit voort.”

Aan de andere kant wijst hij op de stabiele ontwikkeling bij bedrijfsopvolgers. “Het percentage ‘startklare’ bedrijfsopvolgers is zelfs weer iets gestegen. Er zijn volop energieke melkveehouders, die toekomst zien in onze sector. Dat is een hoopvol teken.”

Bron: agridrirect.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.