Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Voorkom hittestress met deze tips

21 juli 2016

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft natuurlijk het beste voor met uw melkvee. Op haar website publiceerde de instantie een aantal tips om koeien door de warme zomerdagen te helpen.

Om de grootste problemen met hittestress te voorkomen is 'siëstabeweiding' het proberen waard. Door de koeien op het heetste deel van de dag naar binnen te halen voorom je de grootste problemen met hittestress. Als het de hele dag extreem warm is, dan is 's nachts weiden een prima optie.

Koeien zijn gebaat bij veel en schoon water. Een toevoersnelheid van minimaal 15 liter per minuut is vereist, de dieren moeten immers in korte tijd veel water kunnen opnemen. Kalveren kunnen het beste voorzien worden van extra water tussen het geven van melk. Vermeng melk niet met water, dit veroorzaakt diarree.

Mechanisch ventileren
Om voor verkoeling te zorgen is het aan te raden om mechanisch te ventileren. Vergeet dan ook de voergang niet. Door de hitte wordt het voer snel minder fris en eten de koeien minder. Het aanvullend ventileren over de voergang kan helpen om het voer fris te houden. Het is volgens de Gezondheidsdienst sowieso niet aan te raden om tijdens de heetste periode van de dag te voeren.
Houd tijdens de wame dagen rekening met pensverzuring. Koeien zullen vaker blijven staan om te koelen en minder herkauwen. In overleg met de voerleverancier kan alvast een buffer worden bijgevoerd om de zuurgraad in de pens op orde te houden.

Boxhygiëne
Ook de stal verdient extra aandacht tijdens dagen met tropische temperaturen. Door de hoge temperaturen groeien bacteriën in het ligboxstrooisel exponentieel, dit verhoogt het risico op Klebsiella-mastitis. Vul de boxen vaker aan en maak een keer extra schoon. De koeien hoeven maar één keer te gaan liggen na het melken om een infectie op te lopen.

Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.