Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Onvoldoende magnesium sluipmoordenaar voor korrelvulling maïs

18 juli 2016

Magnesium speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling en onderhoud van het bladapparaat. Ook speelt het een belangrijke rol bij de vorming en vulling van de korrels. Met de aanstaande bloei in het vooruitzicht is het goed u ervan te vergewissen dat uw maïs voldoende magnesium tot haar beschikking heeft, zeker op de lichte gronden met een lage PH.

Magnesium is een belangrijke bouwsteen van het bladgroen in de plant. Bladgroen is nodig voor de fotosynthese en daarmee de groei. Ook speelt magnesium een grote rol in het transport van suikers, zetmeel en koolhydraten binnen de plant, bv. voor de wortelvorming of de korrelvulling. Sommige enzymen gebruiken magnesium ook bij het omzetten van stikstof naar eiwit. Een tekort kost dus simpelweg gewoon opbrengst. Maïs is behoorlijk gevoelig voor een tekort. Het uit zich het eerst in de oudste bladeren. Deze verkleuren binnenin lichtgeel waarbij nerven en bladranden groen blijven. Wat u ziet zijn de kenmerkende tijgerstrepen. Heeft u op dit moment met deze verschijnselen te maken, dan is het advies een gewasbespuiting met een magnesiumhoudende meststof.

Huidig groeiseizoen vraagt extra alertheid
Door de overdaad aan water op veel maïspercelen is het wortelstelsel matig ontwikkeld en zijn de wortels relatief veel in het bovenste gedeelte van de bouwvoor gebleven. Beide aspecten zorgen ervoor dat wat er aan magnesium beschikbaar is c.q. kan komen door mineralisatie, moeilijker uiteindelijk ook kan worden opgenomen door de maïsplant.

Magnesiumgebrek komt vooral voor op lichte gronden met een lage pH, omdat op deze gronden de aanwezige magnesium gemakkelijk uitspoelt. De H+ ionen gaan de opname van de positieve magnesiumdeeltjes tegen. De opname van magnesium wordt ook beïnvloed door de aanwezigheid van andere positieve ionen. Bij een overmaat van K+ (kalium),  NH4+ (ammonium)  en Na+ (natrium) wordt magnesium slecht door de wortels opgenomen en kan magnesiumgebrek optreden ondanks het feit, dat de voorraad in de grond op peil is. Doe daarom een extra check als er op uw bedrijf sprake is van een kalibouwplanbemesting.

Bron: NutriNorm

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.