Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Koeiengewicht blijkt moeilijk in te schatten

10 mei 2016

Veel melkveehouders hebben moeite met het schatten van het gewicht van een koe, blijkt uit een kleinschalig onderzoek van de De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Dit is belangrijk voor het toedienen van de juiste medicatie.

Een juiste schatting van het gewicht van een koe is bijvoorbeeld belangrijk om over- of onderdosering van medicijnen te voorkomen, waarbij een aantal ondernemers mogelijk toch al aan de 'veilige' kant gaat zitten.

Overschatting 'op het oog' 
Uit een kleinschalig veldonderzoek van GD blijkt dat het gewicht vaak wordt over- of onderschat. Met een schatting 'op het oog' is die overschatting gemiddeld hoger dan met een meetlint.

Met een kleinschalig onderzoek is op twee melkveebedrijven gekeken hoe betrouwbaar het meten van de borstomvang met een meetlint bij melkgevende dieren is, en naar de betrouwbaarheid van schatting op het oog. Beide bedrijven hebben een melkrobot met een weegfunctie voor het diergewicht.

Meetlint wint 
Het meten met een meetlint blijkt in dit onderzoek accurater dan een schatting op het oog. Toch wordt het gewicht met het meetlint ook vaak over- of onderschat.

Gemiddeld genomen is het geschatte gewicht door het meetlint 16,7 kilo hoger dan het gemeten gewicht. Bij schatting op het oog is die overschatting gemiddeld nog hoger, namelijk 43 kilo.

Variatie gewicht 
Ook blijkt de variatie groot: het gewicht van 95 procent van de koeien varieert tussen 470 kilo en 826 kilo. De lichtste koe woog maar 389 kilo, terwijl de zwaarste 932 kilo woog.

De variatie in gewicht is afhankelijk van de uniformiteit van de koppel en eventueel inkruisen met andere rassen. 

Als bij de inzet van medicijnen bij de koppels uit het veldonderzoek zou worden uitgegaan van een gemiddeld gewicht van 650 kilo, dan is de kans groot dat er over- en ondergedoseerd wordt, stelt GD.

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.