Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Van Dam: kalf bij koe niet per definitie beter

25 april 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam wil de melkveehouders geen regels opleggen om het kalf bij de koe te houden. Volgens hem is dit een keuze die bij de veehouder ligt.

Daarmee reageert de staatssecretaris op een motie die werd aangenomen, waarbij de regering wordt gevraagd om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen, dat erop gericht is om kalveren voor een bepaalde tijd bij de koe te laten.

Veiligheid kalf niet altijd gewaarborgd
Van Dam vindt de vraag hoe kalveren een goede start kunnen krijgen, primair de verantwoordelijkheid van de melkvee- en kalverhouderij. Volgens hem staat, vanuit het oogpunt van dierwelzijn, niet vast dat het kalf bij de koe per definitie beter is voor zowel kalf als koe. „Ook is de veiligheid van een kalf niet altijd geborgd, zeker niet in de gangbare stallen met roostervloeren en grote ligbedden”, stelt Van Dam.

Van Dam zich gesterkt in zijn mening door de dierartsenorganisatie KNMvD, die zich heeft uitgesproken tegen het verplicht bij elkaar houden van het kalf bij de koe.

Ervaringen delen
Volgens Van Dam kan de huidige discussie zeker van invloed zijn, en leiden tot een beweging naar meer melkveehouders die hun kalf op een of andere wijze langere tijd bij de koe willen laten.

Om deze veehouders te faciliteren, wil hij in overleg gaan met de sector, Dierenbescherming en het Louis Bolk Instituut, om te bezien op welke wijze ervaringen gedeeld kunnen worden. „Het is daarbij goed te realiseren dat een dergelijke stap vaak ook aanpassingen vergt aan het huisvestingssysteem die kostbaar zijn en niet van vandaag op morgen zijn te realiseren”, aldus de staatssecretaris.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.