Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Al 108 nieuwe landbouwbedrijven geregistreerd bij Skal

19 april 2016

Flink stijging, vooral veel melkveehouders

In 2016 hebben zich in het eerste kwartaal al 108 nieuwe landbouwbedrijven geregistreerd bij Skal Biocontrole. Dit is een hoog aantal, vergeleken met de 136 aanmeldingen van heel 2015. De stijging is vooral te verklaren door de sterke toename van het aantal melkveehouders dat zich bij Skal aanmeldt.

Toename nieuwe melkveehouders


Steeds meer melkveehouders tonen interesse in een biologische bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal van 2016 hebben al 60 melkveehouders zich geregistreerd bij Skal voor omschakeling. Dit is meer dan in heel 2015; toen zijn 49 melkveehouders met het omschakelproces naar biologische melkveehouderij begonnen. De omschakelperiode voor grasland is twee jaar, de omschakelperiode voor vee is een half jaar. Vanaf de startdatum van omschakeling van de percelen moet de veehouder voldoen aan alle bio-regelgeving voor het grasland. Wanneer de melkveehouder kan voldoen aan de biologische regelgeving voor de runderen (o.a. diervoeding, percentages 'in omschakeling naar biologisch' voer) dan kan hij het vee gaan omschakelen. In de praktijk is dit meestal een jaar ná aanmelding van de percelen. De melkveehouders worden door Skal gecertificeerd na de omschakelperiode van het vee. Na certificatie mogen ze hun melk als biologisch gaan verkopen.
    
Voor meer informatie: www.skal.nl 

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.