Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

'Wettelijke verankering 1 ligbox per koe niet nodig'

05 april 2016

EZ-staatssecretaris Van Dam vindt dat melkveebedrijven dicht in de buurt van 1 ligplaats per koe moeten komen. Maar wettelijk vastleggen vindt hij niet nodig.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) vindt het wenselijk om bij de stalinrichting van melkveebedrijven 'dicht in de buurt van één ligplaats per koe te komen'. Een wettelijke verankering hiervan vindt hij echter niet nodig, zo blijkt uit beantwoording van Kamervragen van de PvdD naar aanleiding van een bericht van de NVWA over een stal waar twee keer zoveel koeien als ligboxen waren.

'In de praktijk rusten runderen niet allemaal tegelijk'

"Uit de literatuur is op te maken dat ieder rund behoefte heeft aan een goede ligplaats. Door de komst van de melkrobot en bij permanente beschikbaarheid van voer aan het voerhek worden koeien gemolken naar behoefte en ze kunnen bij het voer wanneer ze willen. In de praktijk zijn dan niet alle runderen tegelijkertijd aan het rusten. Om ervoor te zorgen dat een koe wel kan rusten als ze wil, is het wenselijk om dicht in de buurt van één ligplaats per koe te komen", aldus Van Dam.

'Om ervoor te zorgen dat een koe wel kan rusten als ze wil, is het wenselijk om dicht in de buurt van één ligplaats per koe te komen'
Van Dam wil de wet niet aanpassen

De staatssecretaris wil de wet niet aanpassen. De uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geeft volgens hem voldoende aanknopingspunten om in toekomstige gevallen een overtreding waarbij de dieren te weinig ruimte hebben, te kunnen onderbouwen. "Bij de totstandkoming van de Wet dieren is bewust gekozen voor het hanteren van doelvoorschriften. Dit biedt ruimte voor de sector voor de introductie van innovatieve en nieuwe systemen", aldus Van Dam.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.