Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

'Regel vergunningen op tijd'

21 maart 2016

Veehouders moeten nu al kijken waar ze over 5 tot 10 jaar met hun bedrijf willen staan zodat vergunningen tijdig aangevraagd kunnen worden.

Dat zei adviseur Björn Domhof van Van Westreenen maandagavond 14 maart tijdens hun informatieavond in het Achterhoekse Heelweg. „Veehouders moeten weten wat er speelt, pro-actief zijn en niet afwachten maar ervoor zorgen dat ze hun vergunningen op tijd krijgen”, adviseert Domhof.

„Onze ervaring is dat afwachtende veehouders worden afgestraft door Brussel of Den Haag. Vooruitlopend op de Programmatische Aanpak Stikstof, kon je bijvoorbeeld nog een Natuurbeschermingsvergunning krijgen zonder leges te betalen. Nu lopen deze kosten in sommige gevallen in de provincie Overijssel op tot ruim 2.000 euro.”

„Verder kon je tot 1 juli 2015 een Natuurbeschermingsvergunning aanvragen of uitbreiden door te salderen met een andere veehouderij. ”

Gelders Plussen Beleid
De adviseur ging tijdens zijn presentatie ook in op actuele zaken zoals het Gelders Plussenbeleid. De kern van dit beleid is dat uitbreiding van het bouwblok mogelijk is, op het moment dat daar door een boer een tegenprestatie tegenover wordt gezet.

Zo moet een boer zijn plannen met de buurt afstemmen en bovenwettelijke maatregelen nemen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en ruimtelijke kwaliteit.

Hoeveel extra’s een veehouder maximaal moet investeren om voldoende te ‘plussen’ staat nog niet vast. Wel is gesproken over een investering van ongeveer 8 procent van de bouwsom van de uitbreiding.

Nog veel onduidelijkheid
Net als in Brabant moeten Gelderse veehouders in de toekomst verplicht met hun buren om tafel om hun uitbreidingsplannen af te stemmen. „Maar hoeveel procent van de buren met de plannen eens moeten zijn, om ze door te laten gaan is nog niet bekend”, zegt Domhof. In het beleid komt waarschijnlijk ook te staan dat veehouders een informatiebijeenkomst moeten organiseren voor hun buren.

Volgens Domhof gaat ook de provincie Overijssel meer ruimte bieden voor bedrijfsontwikkeling door het toestaan van grotere bouwvlakken. Overijssel volgt daarmee het voorbeeld van Gelderland.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.