Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

SDa handhaaft metingsmethode antibioticagebruik

02 maart 2016

Metingen van resistentie in mest van koeien, kalveren, varkens en pluimvee zijn geen bruikbare indicatie voor het antibioticagebruik op een bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

In de mestmonsters van koeien, kalveren, varkens en pluimvee is te zien dat hoe minder antibiotica een veehouder gebruikt, hoe minder resistente bacteriën er in de mest voorkomen. Maar de waarden variëren te veel om op basis daarvan conclusies te trekken over het antibioticagebruik op het bedrijf.

Huidig systeem

De autoriteit gebruikt het aantal doses antibiotica dat een veehouder gebruikt om de zogeheten benchwaarde te bepalen: valt de veehouder in het streefgebied, het signaleringsgebied of het actiegebied? Vrij vertaald: is het antibioticagebruik op een veehouderij laag genoeg, zit de veehouder in de gevarenzone, of is er werk aan de winkel? De SDa heeft nu onderzocht of de benchmarkwaarde ook te bepalen is aan de hand van onderzoek in mest. Nu dat niet zo blijkt te zijn, houdt de SDa vast aan de huidige methode.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.