Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

KNMvD: grote bezwaren tegen kalf langer bij koe

23 februari 2016

In de huidige rundveehouderij zijn grote veterinaire bezwaren om het kalf langer bij de koe te huisvesten. Dat meldt de beroepsorganisatie voor dierenartsen KNMvd in reactie op een door de Tweede Kamer aangenomen motie van de Partij voor de Dieren.

In de motie wordt het kabinet opgedragen binnen een halfjaar een plan van aanpak op te stellen. Dat plan moet erop gericht zijn het kalf langer bij de moederkoe te laten blijven.

Gevolgen voor dierenwelzijn

De KNMvD wil zich inzetten om ervoor te zorgen dat in de discussie ook de veterinaire afweging wordt meegenomen. Het scheiden van kalf en koe op een latere leeftijd of juist direct na afkalven heeft wel gevolgen voor diergezondheid en dierenwelzijn. Zo wordt op wetenschappelijke basis gepleit voor het snel scheiden van kalf en koe om salmonella en para-tbc overdracht van koe naar kalf tegen te gaan. De KNMvD onderkent dat er specifieke bedrijfsomstandigheden kunnen zijn waarbij het mogelijk is van deze lijn af te wijken, bijvoorbeeld in de zoogkoeienhouderij.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.