Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

ICT-gebruik verandert boerenbedrijf sterk

12 februari 2016

ICT-gebruik in de agrarische sector zal het boerenbedrijf sterk veranderen. Deze ontwikkeling zal de maatschappelijke discussies over duurzaamheid en dierenwelzijn beïnvloeden.

Dat blijkt uit rapport Digitalisering van dieren, dat maandag door het Rathenau Instituut in Den Haag is gepubliceerd.

De grote belofte van smart farming oftewel slim boeren is dat hogere opbrengsten gepaard gaan met verduurzaming en meer aandacht voor dierenwelzijn.

Datamanagers 
Veehouders gaan hun werk meer en meer doen via beeldschermen en zullen zelf minder vaak in de stal zijn. Door het gebruik van ICT gaat hun werk steeds meer lijken op dat van datamanagers.

Met GPS en geautomatiseerde monitoringsystemen kunnen akkers tot op de vierkante meter in beeld worden gebracht en beploegd, bemest en waar nodig bespoten.

Sensoren en camerabeelden 
In de veehouderij kunnen varkens, koeien en kippen met sensoren en camerabeelden worden gemonitord op groei, vruchtbaarheid en ziekte.

Smart farming oftewel slim boeren roept ook vragen op over een mogelijk minder sterke band tussen veehouder en dier, verdere schaalvergroting van de landbouw en een veranderende positie van de boer.

Rapport 
Met dit rapport wil het Rathenau Instituut een eerste aanzet leveren voor de maatschappelijke discussies die smart farming oproept. Het instituut gaat er verder onderzoek naar doen, als onderdeel van thema Slimme samenleving uit het werkprogramma.

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.