Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Zorgen over aanpassing regels transport

04 februari 2016

Samenwerkende veetransporteurs Saveetra zijn bezorgd over een aanpassing van de regeling over het bijladen van runderen op vrachtwagens met aanhangers.

Wagens moeten voortaan gereinigd en ontsmet worden als dieren van de voor- naar de achterwagen worden verplaatst. Volgens Saveetra gaan de regels ten koste van het dierenwelzijn, efficiëntie en in het slechtste geval tot ontduiking van preventiemaatregelen.

Aanhanger tijdelijk parkeren

Onder de huidige regelgeving worden runderen vervoerd met combinaties van voorwagen en aanhanger. Omdat veel veehouderijen niet toegankelijk zijn voor een combinatie vanwege ruimtegebruik, wordt de aanhanger tijdelijk ergens geparkeerd, waarna met de voorwagen runderen geladen worden op verschillende adressen. Afhankelijk van de route worden de dieren na een laadroute verplaatst van de voorwagen naar de aanhanger. Hierna kan met de voorwagen nieuwe laadadressen aangedaan worden, legt Saveetra uit.

Reinigen bij overladen naar aanhanger

Volgens nieuwe regels, die per 1 april van kracht worden, moet bij deze werkwijze de voorwagen na het overladen naar de aanhanger gereinigd en ontsmet worden. Dit is volgens Saveetra niet werkbaar, omdat er maar 20 van de 160 reinigings- en ontsmettingsplaatsen (R&O) zijn waar dit kan. Dit gaat ten kostte van de efficiëntie en het dierenwelzijn.
Het ministerie reageert dat transporteurs niet naar een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats hoeven om de wagen te reinigen, maar dat dit gewoon kan op de plaats waar de dieren geladen zijn.

'Terug na de werkwijze van vlak na MKZ'

Volgens Hans Kamphof kan dit in de praktijk niet. "Er is geen boer die de mest van dieren van andere bedrijven op zijn erf wil vanwege het risico op ziekte-insleep. In de praktijk kunnen we dus alleen bij de twintig R&O-plaatsen terecht."

Met de wijziging keert het ministerie van Economische Zaken volgens Saveetra in feite terug naar de werkwijze van vlak na de MKZ-crises. "De huidige regelgeving is juist ontstaan omdat deze werkbaar is en wordt nageleefd", aldus Saveetra.

Het ministerie van Economische Zaken reageert dat er feitelijk niets is veranderd aan de regels. De voorschriften zijn volgens een woordvoerder alleen wat verduidelijkt.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.