Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Communiceer doel melkveebedrijf met adviseurs

20 januari 2016

Melkveehouders zouden hun doelen voor het bedrijf moeten vastleggen en communiceren met de adviseurs die op het bedrijf komen. Dan blijft de aandacht op de doelen gevestigd en is de kans het grootst dat ze ook gerealiseerd worden.

Dat blijkt uit de discussie die de leden van de Nederlandse afdeling van de EDF (European Dairy Farmers) voerden.

Vorig jaar werd tijdens de winterbijeenkomst van de leden gevraagd of ze hun doelen voor 2015 wilden benoemen. Veel van de ondernemers wisten zich vorige week echter niet te herinneren welke doelen ze vorige keer hadden benoemd. De veehouders laten zich afleiden van hun doelen door zaken als einde quotering, lage melkprijs of fosfaatrechten. Het gevolg is dat er daardoor ook geen aandacht aan die doelen werd besteed en ze daardoor in veel gevallen niet zijn behaald.

Zinvol om doelen op te schrijven

In de opvolgende discussie werd duidelijk dat het zinvol is om de doelen op te schrijven. Ook moeten de doelen gecommuniceerd worden met adviseur. De belangrijkste zijn daarin de dierenarts, de veevoerleverancier en de accountant. De doelen moeten duidelijk zijn, haalbaar en meetbaar. De veehouder kan de adviseurs scherp houden op de gestelde doelen, maar andersom kunnen de adviseurs ook de boer scherp houden en hem wijzen op gemaakte acties die hij moet uitvoeren op het bedrijf.

Tussentijdse resultaten bespreken

Om de (tussentijdse) resultaten te bespreken moeten veehouder, dierenarts en veevoeradviseur regelmatig, zeg eens in de twee manden, met elkaar om tafel zitten. Omdat het effect van maatregelen op economische cijfers vaak na lange tijd zichtbaar wordt, wordt aanschuiven van de accountant eens per half jaar als voldoende gedacht.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.