Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Dierenarts heeft te weinig kennis over PBB

05 januari 2016

Geborgde runderdierenartsen hebben te weinig kennis van het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB). Dit blijkt uit een door de Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) uitgevoerde pilot en audits van het COKZ.

Een aanzienlijk deel van de uitgevoerde PBB's vertoonden duidelijke tekortkomingen, die verbeterd moeten worden. Dat blijkt uit de pilot en de COKZ-audits. Het gaat vooral om de onbekendheid met het PBB-waarnemingsprotocol en de consequenties die aan de waarnemingen behoren te worden verbonden over het al dan niet leveren van de melk.

25% dierenartsen past protocol Periodiek Bedrijfsbezoek niet goed toe

Uit de pilot bleek dat 21 procent van de dierenartsen niet bekend is met het protocol en 25 procent van de dierenartsen paste het protocol niet goed toe. Verder bleek een aantal dierenartsen niet op de hoogte van het doel en het belang van het PBB.

Kennis dierenartsen opkrikken met digitale toets

Om de uitvoering van de PBB's te verbeteren heeft de SGD samen met de zuivel en COKZ een plan van aanpak opgesteld. Onderdeel daarvan is het verbeteren van de kennis van dierenartsen door middel van een digitale toets. Deze toets moet voor 1 april a.s. met voldoende resultaat afgelegd zijn. Dierenartsen die de toets niet halen moeten een herscholing volgen.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.