Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Dierlijke mest is voordeligste wijze van bodemverbetering voor de akkerbouw

26 november 2015

De akkerbouw kan nog veel meer profiteren van dierlijke mest. Dat blijkt uit een onderzoek van DLV Plant en Projecten LTO Noord. De onderzoekers rekenden voor vier modelbedrijven door wat het potentiële mestgebruik is. Het gaat om bedrijven in de regio’s Oost en Zuidelijk Flevoland, Noordoostpolder, Noordelijke klei en Noordoostelijk zand. Hiervoor werkten zij representatieve voorbeeldbouwplannen uit. Voor die bouwplannen werkten zij een optimaal bemestingsplan uit waarin maximaal dierlijke mest kan worden aangevoerd. Ook keken zij naar welke mestsoorten de voorkeur hebben en de beschikbaarheid hiervan in de regio. 

Uit de bemestingsplannen blijkt dat onbewerkte mest met name gebuikt kan worden voor de meest gewassen met de meeste behoefte aan fosfaat aardappelen, suikerbieten en zaaiuien. De dunne fracties passen goed in de graangewassen, aangezien die een lage fosfaat- en kalibehoefte hebben, maar wel vragen om snel beschikbare stikstof. Door de verschillende mestproducten slim te combineren kunnen akkerbouwers zowel hun fosfaatruimte, als hun gebruiksruimte, voor stikstof uit dierlijke mest opvullen met voordelige dierlijke mest. Naast het financiële voordeel ten opzichte van kunstmest, levert dit ook extra aanvoer van kali en organische stof op.

De bemestingskosten van het voorbeeldbedrijf in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland van 60 hectare zijn, als het alleen kunstmest gebruikt bijna 25.000 euro. Als het optimaal gebruik gaat maken van dierlijke mest is dat bijna 16.500 euro. Een besparing van bijna 8.500 euro. Voor het modelbedrijf in de Noordoostpolder was de besparing 7.000 euro en voor het bedrijf op Noordelijke klei ruim 7.500 euro. 

Het modelbedrijf in het Noordoostelijk zandgebied kan het meest besparen door slim te bemesten. Maar de onderzoekers geven aan dat dit bedrag in de praktijk niet gerealiseerd zal worden. In het onderzoek is voor alle bedrijven namelijk een vergelijking gemaakt tussen 100% kunstmest en optimaal mestgebruik. Voor het noordoostelijk gebied is dit niet reëel, omdat daar al veel mest wordt ingezet. De besparing is daar dus minder groot dan in het voorbeeld. In de berekeningen is uitgegaan van gemiddelde mestprijzen, geleverd op het land. Door middel van een eigen opslag is het mogelijk nog een grotere besparing te halen op de bemestingskosten.

Het aanbod van mestproducten zal de komende jaren toenemen. Dit door veranderde regelgeving en technische ontwikkelingen. Met name het aanbod van dunne fracties uit varkensmest met een lager fosfaat gehalte en snelwerkende stikstof is in 2015 flink toegenomen. De komende weken kunnen akkerbouwers in studiebijeenkomsten van DLV Plant aan de slag met de resultaten uit het rapport en voor hun eigen bedrijf het effect berekenen.

Bron: agriholland.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.