Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Antibiotica: forse stappen melkvee

24 november 2015

Nederlandse rundveehouders hebben de afgelopen jaren in samenwerking met hun dierenarts grote stappen gezet in het verminderen van antibioticagebruik. Dat geldt vooral voor de reductie van derde-keus-middelen en droogzetters.

Rundveehouders voldoen aan de reductiedoelstelling van de overheid. Tijdens het Symposium Antibioticaresistentie (ABRES) vrijdag in Nijkerk, wordt met inleiders gekeken naar mogelijkheden om nog meer winst te behalen uit management, antibioticagebruik en monitoring.

Stuurgroep ABRES Rund heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis, voorlichting en protocollen om rundveehouders te ondersteunen bij het terugdringen van antibioticagebruik.

Instrumenten 
Voor rundveehouders is het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en het bedrijfsbehandelplan (BBP) ontwikkeld en in januari 2012 in de hele sector ingevoerd. Het zijn instrumenten voor veehouder en dierenarts om gezamenlijk te werken aan een hogere gezondheidsstatus en lager antibioticagebruik.

Sinds begin van dit jaar wordt het antibioticagebruik centraal geregistreerd via MediRund. Daarmee kan het gebruik adequaat worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Het zijn belangrijke stappen geweest voor een verantwoord en transparant antibioticagebruik.

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.