Nieuws

Nieuws.

Terug naar overzicht

Beste melkveeregio's in Flevoland en Noordoosten

18 november 2015

De beste kansen voor groei en efficiënte productie voor de melkveehouderij liggen in het noorden van het land. Dat blijkt uit een inventarisatie door Melkvee100Plus. Maar uiteindelijk is de locatie van het bedrijf belangrijker dan de regio.

In alle delen van Nederland kunnen melkveehouders goed melkvee houden. Vakmanschap en ondernemerschap zijn belangrijker dan de exacte locatie. Als de persoonlijke omstandigheden worden losgelaten blijken er wel verschillen tussen regio's.

Zo efficiënt mogelijk produceren

Melkvee100Plus vroeg zich af wat per definitie de beste melkveeregio is, dus waar kan een kilo melk nu en in de toekomst zo efficiënt mogelijk worden geproduceerd? Dan gaat het om aspecten als de maximale omvang van de bouwkavel, afwezigheid van ruimtelijke beperkingen (Natura 2000), prijs en kwaliteit van de grond, klimaat en flexibiliteit in melkafzet. Het is de manier waarop een investeerder een locatie voor een (groot) melkveebedrijf zou kiezen.

Centrale ligging maakt Flevoland interessant

De centrale ligging middenin met veel ruimte en weinig beperkingen maakt Flevoland een interessante melkveeprovincie. Het belangrijkste nadeel is de zeer hoge grondprijs. Hoe meer eigen grond een ondernemer wil hebben, hoe meer die factor doortelt. Andere beperkingen zijn de vaak afgepaste omvang van de kavel en een weinig flexibele grondmarkt.

Grondprijzen in Noorden lager

De grondprijzen in de drie noordelijke provincies liggen op een lager niveau, wat dat deel van Nederland zeker zo interessant maakt als Flevoland. Deze provincies hebben zowel gebieden met klei als zand, dus persoonlijke voorkeuren zijn in te vullen. De oostelijke delen van Groningen en Drenthe hebben gemiddeld iets milder klimaat en langer groeiseizoen. Bovendien zijn er nog regio's met nauwelijks melkveehouderij.

Grootste toename melkveebedrijven in Flevoland

Deze gebieden zijn ook de afgelopen tien jaar in beeld geweest voor uitbreiding van de melkveehouderij; dat blijkt ook uit gegevens van het statistiekbureau CBS. De grootste toenames tussen 2004 tot 2014 zijn te zien in Flevoland (18,1%), Drenthe (15,8%) en Groningen (15,2%). Daarnaast blijken de afgelopen tien jaar ook delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant in trek te zijn geweest. Door strengere (gemeentelijke) eisen rondom ruimtelijke ordening is het zuiden steeds minder in beeld.

Grote kavels in Oost-Groningen en Drenthe

Ook deskundigen zien het noordelijk akkerbouwgebied als meest interessante melkveeregio. Eric van den Hengel van adviesbureau Stalbouw.NL wijst vooral naar het oosten van Groningen en Drenthe. "Dat gebied geeft volop mogelijkheden voor grote kavels en heeft wat gunstiger klimaat dan en grond dan Friesland."

Herrold Lammertink, directeur van adviesbureau DLV Dier Groep, ziet in het noorden van Nederland interessante, betaalbare melkveeregio's. Hij benadrukt dat elke provincie regio's en locaties heeft waar ondernemers goed kunnen produceren.

Top-infrastructuur in Flevoland

"Goede ondernemers doen het overal goed", aldus Frits van der Schans, senior adviseur bij kennis- en adviesbureau CLM. Afhankelijk daarvan noemt hij Flevoland en de noordelijke provincies ideaal melkveegebied. "Flevoland heeft een top-infrastructuur, productieve grond en relatief weinig veebedrijven en beperkingen."

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.