Koei’n Kiek’n

Koei’n Kiek’n.

Terug naar overzicht

Koei'n Kiek'n in Menaldum

26 februari 2020

De broers Jan en Eddie Herrema kopen in 2008 het ernaast gelegen melkveehouderijbedrijf met 45 hectare grond erbij. Er wordt een ligboxenstal voor 250 koeien gebouwd en 200 Holsteinkoeien aangekocht. Daarna stijgt de uitval bij de koeien
explosief en de kosten zijn te hoog.

In maart 2012 gaat het roer faliekant om. Jan: “Op een kruisingsbedrijf zagen we Fleckviehkoeien met kracht, maar ook met voldoende melk. Dit sterke en probleemloze ras zou perfect passen in onze filosofie van weinig tijd kunnen besteden aan de koeien en veel rendement. Vanaf die dag gebruiken we alleen nog maar Fleckvieh. Nu durven we te zeggen dat we in 2008 gelijk Fleckviehkoeien hadden moeten kopen. Dan waren we een stuk verder geweest. Want mede door het Fleckvieh hebben we weer plezier in het werk en zijn we er financieel bovenop gekomen.”

Resultaten na 8 jaar kruisen met Fleckvieh

De eerste resultaten van de Fleckvieh kruislingen op het bedrijf van de gebroeders Herrema zijn goed. “Terwijl we toch niets bijzonders doen. Het zijn gewoon de koeien die het verschil maken.”
Bedrijfsoverzicht: 140 ha, waarvan 120 ha akkerbouw (o.a. pootaardappelen en tarwe) en 20 ha grasland en luzerne. Daarnaast een vleeskuikenbedrijf en een melkveebedrijf met 200 melkkoeien plus jongvee. Veel eigen arbeid, slechts 1 VAK vreemde arbeid. Tarwe van eigen bedrijf is voor de vleeskuikens en de melkkoeien. Het grootste gedeelte van het voer voor de koeien wordt aangekocht.”

Productiestart: “Het merendeel van de melkkoeien bestaat uit Fleckvieh met 50% en 75% Fleckviehbloed . De uitval en de kosten zijn laag, de kalveren brengen weer geld op. De vaarzen starten rustig.”

Vruchtbaarheid: “De vruchtbaarheid is veel beter. De Fleckviehkoeien laten de tocht eerder en beter zien. We gaan naar een tussenkalftijd van 365 dagen.”

Afkalfgemak: “De kalverij van de Fleckviehkoeien verloopt opvallend gemakkelijk. We hebben er geen werk meer mee.”

Voeding: “De melkkoeien krijgen luzerne/perspulp/aardappels/corngold/maisvlokken en krachtvoer. De huisvesting bij het jongvee is niet optimaal, daar wordt aan gewerkt. “Sinds we de drinkbakken van Milk Bar gebruiken gaat het beter”, zegt Corrie. “Deze bakken bevorderen de natuurlijke manier van drinken. Ik ben er erg blij mee.”

Stiergebruik: “Vanadin, Round Up, Wallenstein en Waldbrand hebben het hier goed gedaan. Nu gebruiken we Mahango, Hutubi, Wilhelmus, Welfenprinz en Etoscha”

Diergezondheid: “Fleckviehkoeien zijn sterker en geven niet op. Mastitis komt gemiddeld ca 5x per jaar voor. Gevolg is dat de dierenartskosten flink zijn gedaald.”

Productie gestegen naar 10.161kg melk met 4.07% vet en 3.64% eiwit.

De toekomst: Beierse dubbeldoel
Het verschil tussen de Fleckviehkoeien en de rest is opvallend. “De omschakeling is nog niet voltooid, maar we zien duidelijk vooruitgang. Toch melken we momenteel al 34kg melk/koe/dag.   We willen de koeien nog zwaarder, echte Beierse dubbeldoelkoeien; bakken van koeien die veel melk geven. Want die brengen het meeste geld op.” 

 

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.