Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Melkveesector blij met forse daling antibiotica

26 mei 2015

De melkveesector is content met een forse daling van het antiboticagebruik in deze tak. Uit gegevens van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) blijkt dat het gemiddelde antibioticagebruik in 2014 met 19,7% is afgenomen. 

Het aantal dierdagdoseringen in de melkveehouderij is inmiddels gedaald tot 2,44. De stuurgroep Antibiotica Resistentie Rundveehouderij (Abres), waarin LTO en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) zijn vertegenwoordigd is blij met de conclusies van de SDa. Zij houdt dan ook vast aan de ingezette koers die gericht is op een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. 

Zo worden sinds begin dit jaar ook dierenartsen getoetst op hun voorschrijfgedrag. Daarbij werken LTO en NZO nauw samen met de dierenartsenorganisatie KNMvD.

Minder tweede keus middelen 
In haar jaarrapportage constateert de SDa ook dat het gebruik van tweede keus antibiotica in de melkveesector met succes is verminderd. De tweede keus middelen die nu nog worden ingezet zijn vooral middelen voor behandeling van mastitis, een aandoening waar voor geen eerste keus middelen geregistreerd zijn. Eerder al werd het gebruik van de derde keus middelen fors teruggebracht.

De SDa ziet bovendien effect van het selectief droogzetten. Vorig jaar is de verkoop en het gebruik van droogzetters met 30 procent verminderd. Vermoedelijk zetten melkveehouders vaker antimicrobiële geneesmiddelen in om hun koeien droog te zetten, zoals de brancheorganisatie van de dierenartsen KNMvD, haar leden adviseert. 

Compliment sector 
De SDa is lovend over de reductie en complimenteert de sector: 'Het is een prestatie van formaat dat de sector met een laag gebruik en beperkte verschillen in gebruik tussen bedrijven in staat is gebleken om tot verdere reductie te komen.'

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.