Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

'Vaste kosten voor veel melkveehouders te hoog voor tijdelijke productiebeperking'

26 juli 2016

De Europese Unie biedt melkveehouders 14 cent per kilo compensatie voor melk die 3 maanden lang minder geproduceerd wordt in vergelijking met dezelfde periode van een jaar eerder. De aanmeldingsperiode voor het vierde kwartaal van 2016 eindigt op 19 september om 12.00 uur. Dat staat in het conceptvoorstel van de Europese Unie. Of de 14 cent per kilogram voldoende is, zal verschillen per bedrijf. Voor de meesten bedrijven zullen de vaste kosten per kilo melk hoger zijn dan 14 cent, denkt Klaas Johan Osinga, marktdeskundige van LTO Nederland. 

De hoge vaste kosten van melkveebedrijven komt voor een deel door de hoge financieringslasten. Voor bedrijven die de arbeid alternatief kunnen aanwenden, of dieren kunnen verleasen, zijn er mogelijk alternatieve opbrengsten te genereren, stelt Osinga. Hij wijst er echter op dat er aan het einde van de periode van 3 maanden ook extra kosten zijn, wanneer een bedrijf de productie weer wil hervatten.

Osinga vermoedt dat het bedrag dat beschikbaar is voor de meeste melkveehouders in Noordwest-Europa te weinig zal zijn om er gebruik van te maken, tenzij een onder nemer toch al van plan was te stoppen. Elders in Europa is het bedrag mogelijk wel toereikend. Dat zal kunnen gelden in de Baltische staten, Slowakije en Tsjechië. In die landen kan arbeid waarschijnlijk flexibeler worden ingezet. In sommige gebieden in Europa zal men kunnen switchen naar akkerbouw. Osinga merkt op dat de Europese regeling waarschijnlijk geen rekening houdt met het vet- en eiwitgehalte in de melk. In Nederland liggen de gehaltes gemiddeld beduidend hoger dan elders in Europa.

Osinga stelt ook nog enkele kanttekeningen bij de regeling. Zo zijn er vragen over de controle. De maandelijkse melkgeldafrekeningen moeten gaan gelden als bewijs voor geleverde volumes. Het is de vraag of er bij elk bedrijf dat zich voor de regeling voor productiebeperking meldt wordt gecontroleerd of er ook melk op een andere manier is afgezet. Verder merkt de marktdeskundige van LTO op dat er verschillende signalen op de zuivelmarkt zijn dat de prijzen gaan stijgen door de productiedaling die er nu al in tal van landen plaatsvindt. Hij vraagt zich af of het juiste moment wordt gekozen om de productie te beperken nu de markt lijkt aan te trekken.

Bron: agriholland.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.