Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

EU-parlement wil actie tegen zuivelcrisis

08 juli 2015

Het Europees Parlement heeft dinsdag de Europese Commissie gevraagd gerichte marktmaatregelen te nemen om de crisis in de zuivel te bezweren.

Europees Landbouwcommissaris Hogan temperde voor aanvang van de stemmingen nog de crisisgevoelens. Volgens hem valt het nog wel mee, ook al zijn de zuivelprijzen nu lager dan in voorgaande jaren.

Geen 'nieuw' melkquotum

Een voorstel om een soort van melkquotum opnieuw in te voeren, haalde geen meerderheid in het parlement. Een verzoek tot aanpassing van de interventieprijs in lijn met de kostprijs (ofwel te verhogen) kreeg wel de steun van  het Europees parlement.

Huitema tegen verruiming interventie

VVD-Europarlementariër Jan Huitema onthield zich uiteindelijk van stemming. Hij was tegen de herinvoering van het quotum, maar ook tegen verruiming van de interventie. Hij volgde Phil Hogan in diens redenering dat het juist de bedoeling is om de Europese zuivelmarkt meer te laten aansluiten bij de wereldmarkt. Opkopen van zuivel ondersteunt de markt, maar is uiteindelijk een kortetermijnmaatregel, omdat de opgekochte producten alsnog weer op de markt moeten worden gebracht.
 

Huitema voegde daar nog aan toe dat het geld dat voor interventie gebruikt wordt ten koste gaat van de inkomenstoeslagen. "Hoe leg ik dat aan boeren in andere sectoren uit?"

Opbrengstprijzen onder kostprijzen

CDA-Europarlementariër Schreijer-Pierik onderstreepte de zorg voor de inkomens van de familie- en gezinsbedrijven, die nu al te maken hebben met opbrengstprijzen die liggen onder de kostprijzen. Schreijer-Pierik stemde voor de resolutie. "Als de melkprijs zich op korte termijn niet herstelt dan zijn maatregelen nodig."

Hogan: EU geeft al veel steun aan boeren

Europees Commissaris Hogan zei dat het parlement zich eens moet vergewissen van de steun die her en der in de Europese Unie wordt gegeven aan boeren. De Europees landbouwcommissaris somde een aantal voorbeelden op van Europese steun in bepaalde gebieden:

Finland: €530 per koe,
Frankrijk: €74 per koe,
Spanje: €114 per koe,
Hongarije: €300 per koe.
Daarbij komt nog de steun die landen zelf kunnen geven.

'Superheffing binnen zuivelsector houden'

De conservatief James Nicolson, die namens het Europees Parlement  het rapport over de zuivel heeft opgesteld, zegt dat  de uitslag van de stemming duidelijk aangeeft dat de Europese Commissie in actie moet komen. Hij riep Hogan op om er in elk geval voor te zorgen dat het geld dat via de superheffing binnenkomt binnen de zuivel blijft.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.