Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Rode klaver populair als derde gewas

11 juni 2015

Veehouders kiezen voor diverse oplossingen om te voldoen aan de gewasdiversificatie (derde gewas) in het nieuwe GLB. Rode klaver is met een toename van 153 procent het populairst. Ook luzerne, voederbieten en veldbonen worden meer geteeld. Dit blijkt uit de afzetcijfers van veredelingsbedrijf Limagrain.

Door de aanpaste derogatiewetgeving en de gewasdiversificatie in het nieuwe GLB moeten veel veehouders een deel van hun snijmaisteelt vervangen door een ander gewas. Afhankelijk van het bouwplan en de ruwvoerpositie zijn hierin diverse mogelijkheden.

„Ons brede gewasportfolio bevat verschillende gewassen die goed passen als derde gewas, dus kunnen we goed zien waar veehouders voor kiezen”, aldus Jos Groot Koerkamp, commercieel manager van Limagrain. Het veredelingsbedrijf zag het areaal rode klaver in 2015 met 153 procent (2050 hectare) toenemen, in vergelijking met 2014. Het areaal voederbieten nam met 136 procent toe (165 hectare), Luzerne en veldbonen werden respectievelijk 96 procent (930 hectare) en 88 procent (300 hectare) meer gezaaid.

Rode klaver

Het gebruik van klaver in grasland was de afgelopen jaren al stijgende. Groot Koerkamp: „Door de steeds krappere bemestingsnormen is de stikstofbinding erg welkom en bovendien levert grasklaver meer eiwit op. Als derde gewas wordt nu vaak 100 procent rode klaver gezaaid, geschikt voor maaipercelen.

Luzerne

Ook luzerne is fors meer ingezaaid dan vorig jaar. „Luzerne is in de veehouderij al gekend als een zeer gezond, structuurrijk ruwvoer. Maar ook in het bouwplan heeft luzerne een grote meerwaarde: hij bindt stikstof en verbetert de bodemstructuur met zijn intensieve beworteling”, zegt Groot Koerkamp.

Voederbieten

Een gewas dat volgens de commercieel manager bijna uit Nederland was verdwenen en nu terugkeert, is de voederbiet. „Vanuit Limagrain zijn wij blijven veredelen aan de voederbiet, omdat het nog altijd de hoogste kVEM-opbrengst per hectare van alle ruwvoeders oplevert. Het is bovendien een enorm smakelijk en melkdrijvend ruwvoer. Gelukkig zien we het areaal nu meer dan verdubbelen.”

Erwten en veldbonen

Peulvruchten komen met de nieuwe wetgeving ook meer in de belangstelling. Groot Koerkamp: „De teelt van erwten, levert een zeer hoogwaardig veevoeder op dat als alternatief voor geïmporteerde soja kan dienen. Wij ontwikkelen rassen die onder de Nederlandse groeiomstandigheden hoge opbrengsten en eiwitgehaltes realiseren. De teelt is goed in te passen in het bouwplan en vormt een mooie vruchtwisseling die bovendien extra stikstof in de bodem achterlaat voor het volggewas.”

Het areaal veldbonen is in 2015 ook flink gestegen. Omdat het een duidelijk “akkerbouwmatige” teelt is, kiezen veehouders toch vaak voor een ander gewas. Desondanks ziet Groot Koerkamp het gewas als een zeer geschikte eiwit- en zetmeelrijke aanvulling in melkveerantsoenen.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.