Koei’n Kiek’n

Koei’n Kiek’n.

Terug naar overzicht

Koei'n Kiek'n in België

28 augustus 2019

Koei’n Kiek’n was op woensdagmiddag 28 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur op het 
melkveebedrijf/kaasmakerij bij Patrick De Ville in Bever. 
Hier zagen we de resultaten van de kruising HF x Fleckvieh en zuivere Fleckviehkoeien. 

Patrick De Ville heeft gekozen om zijn Holsteinkoeien te kruisen met Fleckviehstieren om robuustere koeien te fokken. Ook zijn de afgelopen jaren regelmatig zuivere Fleckviehkoeien geïmporteerd uit het zuiden van Duitsland. “Wij gaan deze koers met Fleckvieh doorzetten, omdat wij ontdekt hebben dat de algemene gezondheid en vruchtbaarheid door Fleckvieh verbeterd zijn. Maar vooral omdat deze koeien meer produceren op ruwvoer en in melkproductie niet onderdoen voor de Holsteindieren. Bovendien zijn ze sterker. Ik geloof dat ze zeker 1 lactatie langer meegaan”, aldus Patrick De Ville.

De melkveestapel bestaat uit :
20% Holstein, 
40% Fleckvieh x Holstein kruising en 
40% zuiver Fleckvieh. 

Rollend jaargemiddelde:

150 melkkoeien:
8547kg melk met 4.40% vet en 3.50% eiwit

De selectie heeft een gezondere en duurzamere veestapel opgeleverd, terwijl de koeien weinig problemen opleveren en minder onderhoud vragen. Het jongvee groeit hard op een sober ruwvoer rantsoen. Er is ook een kaasmakerij op het bedrijf. Gebleken is dat uit Fleckviehmelk meer kaas gemaakt kan worden. Jaarlijks worden hier ca 150 groepen bezoekers ontvangen en rondgeleid. Zie ook www.beversekaas.be

Algemene ervaringen op het bedrijf De Ville:
Dierenartskosten: “De dierenartskosten zijn met zeker 30% afgenomen. De Fleckviehkoeien zijn gemakkelijker te managen”.
Vruchtbaarheid: “De tussenkalftijd is gedaald van 420 naar 390 dagen”.
Stierkalveren en slachtkoeien: “De Fleckvieh slachtkoeien brengen zeker 300 euro meer op. Voor de Fleckvieh stierkalveren kan ik nog geen meerprijs krijgen”.
Uiergezondheid: “Het celgetal is gelijk gebleven. We hebben minder problemen met uierontsteking”. 


 

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.