Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

36 procent minder koeien geslacht

07 juni 2015

Het aanbod slachtkoeien is in de afgelopen maanden sterk teruggelopen. Zo ver zelfs dat er in mei bijna 36 procent minder koeien zijn geslacht dan in mei vorig jaar. Dit blijkt uit voorlopige gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ook in april lag het aantal slachtingen van koeien veel lager, minus 30 procent ten opzichte van april vorig jaar. In totaal zijn er van januari tot en met mei 19,6 procent minder koeien geslacht dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat er in alle leeftijdscategorieën boven 2,5 jaar oud een flinke daling plaatsvindt. In het begin van het jaar waren het vooral de jongere koeien die werden gespaard, nu gebeurt dat over de gehele linie.

Onzekerheid en wegvallen quotum

Het afnemen van het aantal slachtingen is tweeledig. Enerzijds willen melkveehouders de ruimte die zij in de stallen hebben optimaal gebruiken. Dit kan nu het melkquotum niet meer bestaat door het langer aanhouden van melkkoeien. Aan de andere kant is er nog veel onzekerheid over hoe de politiek gaat ingrijpen op het overschrijden van het door de sector zelf opgelegde fosfaatplafond. Komen er dierrechten, fosfaatrechten of een nieuwe begrenzing op de melkproductie, zolang dat onzeker is houden melkveehouders koeien vast.

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.