Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Opfokkosten jongvee flink gestegen

04 juni 2015

De opfokkosten voor jongvee zijn in de periode 2009-2012 sterk toegenomen. Dat blijkt uit een studie onder ruim 80 representatieve melkveebedrijven van het Vlaamse departement Landbouw & Visserij.

Per gemiddeld aanwezige vaars lagen de totale kosten in 2009 op €545 per jaar terwijl dat in 2012 opgelopen was tot €692 per jaar. Een toename van meer dan een kwart. Ook de totale kosten per afgeleverde vaars namen toe met eenzelfde factor tot gemiddeld €1.606 per afgeleverde vaars in 2012. Alle bedragen zijn exclusief eigen arbeid.

De spreiding in productiekosten is groot. De grootste groep 22,4 procent heeft een kostprijs tussen de €1.250 en €1.500 per afgeleverde vaars. Uitschieters zijn kostprijzen van onder de €1.000 tot boven de €2.500.

Verschillen binnen de variabele kosten tussen de best en minst goed presterende bedrijven zitten hem met name in de ruw- en krachtvoerkosten. Bij de vaste kosten zit het verschil in de vaste kosten van ruwvoeders, afschrijvingen en fictieve interesten.

De gemiddeld productieve levensduur lag in genoemde periode op 3,65 jaar, goed voor 27.665 liter melk. Gemiddeld kost de opfok van een vaars dus, bij €1.600 aan opfokkosten, €5,80 per 100 liter geproduceerde melk. In 2012 waren de opfokkosten daarmee goed voor bijna een kwart van de totale productiekosten van melk.

De bedrijven met de laagste productiekosten hebben zowel een significant hogere levensproductie als een significant lagere kostprijs per afgeleverde vaars. De variatie tussen de 50 procent bedrijven met de hoogste en 50 procent laagste opfokkosten per 100 liter loopt van €9 tot €4 per 100 liter.

Uit een theoretisch doorrekening blijkt dat een daling van het vervangingspercentage van een derde naar een kwart van de veestapel, op een bedrijf met 100 melkkoeien met een gemiddelde productie van 7.000 liter per jaar, leidt tot een €2.700 hoger bruto saldo.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.