Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

GD waarschuwt voor gevaar overbezetting

03 juni 2015

Overbezetting in de stal kan leiden tot meer uiergezondheidsproblemen door verhoogde infectiedruk en minder weerstand. Dat stelt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De GD waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van overbezetting nu de veehouderijsector flink groeit na afschaffing van de quotering.

Veehouders die meer koeien houden dan er ligboxen in hun stal beschikbaar zijn, hebben te maken met overbezetting.

Door overbezetting is de ligtijd van koeien minder. Dat geeft meer risico op klauwaandoeningen en ook vreten de koeien minder. Bovendien is er meer stress in de stal door rangordebepaling bij de koeien. Dit alles resulteert in minder weerstand en dus een slechtere uiergezondheid, zo stelt GD. Bij overbezetting is de infectiedruk hoger en ook dat komt de uiergezondheid niet ten goede.

Volgens de GD zijn het vooral de vaarzen die in de problemen komen bij een overbezetting in de stal. Zij vormen de zwakste schakels in de koppel en krijgen bij overbezetting pas op het laatst ruimte aan het voerhek, met als gevolg dat zij de restjes te vreten krijgen. Daarnaast maken zij als laatste aanspraak op een ligbox.

Evenals slecht afgestelde ligboxen leidt overbezetting tot meer damslapers. Deze koeien zijn dan veel smeriger en ook dat heeft een negatief effect op de uiergezondheid.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.