Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Aanpak lichthinder melkveestallen van start

21 mei 2015

LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de Friese Milieu Federatie hebben een convenant getekend om de lichtemissie vanuit bestaande stallen te verminderen en om storende lichtuitstoot vanuit nieuwe, nog te bouwen melkveestallen te voorkomen.

De organisaties werken al langer samen om lichthinder van stallen tegen te gaan.

De nieuwe generatie melkveestallen wordt gekenmerkt door hogere en meer open zijwanden dan hun voorgangers. Dit heeft een positief effect op het welzijn van de koeien. Het open karakter van deze stallen houdt ook in dat direct omwonenden en voorbijgangers van deze stallen hinder kunnen ervaren vanwege de nieuwe verlichting die in deze stallen toegepast wordt. Dit is storend vanwege de lichtintensiteit, het zichtbare oppervlakte, de helderheid van het oppervlakte en het contrast met de omgeving.

Om deze hinder te beperken is een methodiek ontwikkeld, die tot doel heeft grenzen te stellen aan de maximale hoeveelheid licht die op enig moment nog vanuit een melkveestal naar buiten mag treden.

Het streven is dat in 2022 alle bestaande stallen voldoen aan de omschreven grenswaarden en richtlijnen. Omdat ingrepen en aanpassingen in al vergunde, bestaande stallen alleen op vrijwillige basis plaats kunnen vinden, onderstrepen genoemde organisaties het belang van een gesubsidieerd optimalisatietraject om de benodigde maatregelen een impuls te geven.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.