Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Hoge gewasopbrengsten bij Koeien&Kansen

18 mei 2015

Het jaar 2014 gaat de boeken in als een groeizaam jaar. Dit gold ook voor de Koeien & Kansen-bedrijven. Met ongeveer hetzelfde bemestingsniveau als in 2013 waren de gewasopbrengsten een stuk hoger.

De netto grasopbrengst van grasland was met bijna 12.000 kilo droge stof per hectare 11 procent hoger dan in 2013. De netto maïsopbrengst was 7 procent hoger en bedroeg bijna 17.700 kilo droge stof per hectare.

Vorig jaar kwam de totale stikstofgift van grasland, exclusief grasland met beheersovereenkomsten, op de Koeien & Kansen-bedrijven uit op ongeveer 450 kilo stikstof per hectare.

Niet werkzaam 
Ruim 265 kilo stikstof per hectare kwam uit drijfmest. Daarvan is een deel niet werkzaam in het betreffende jaar. Daarnaast kwam 145 kilo stikstof per hectare uit kunstmest en ruim 40 kilo stikstof per hectare uit weidemest, die nauwelijks werkzaam is.

Ten opzichte van 2013 is de totale stikstofgift nauwelijks gewijzigd. In vergelijking met de jaren ervoor is deze 15 tot 25 kilo stikstof per hectare lager.

 

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.