Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

'Melkveehouders hebben onvoldoende aandacht voor kwaliteit van het drinkwater'

12 mei 2015

Melkveehouders besteden veel tijd en aandacht aan het samenstellen van een uitgebalanceerd en kwalitatief goed rantsoen voor hun koeien, maar vaak nog te weinig aandacht aan het drinkwater. Terwijl drinkwater een essentiële rol speelt in de gezondheid en de productie van melkkoeien. Het zou meer aandacht mogen krijgen. De wateropname is direct bepalend voor de voeropname. Een koe drinkt eerst om vervolgens te gaan eten. Bij een melkproductie van 30 liter drinkt een koe al snel 120 liter water per dag. Drinkt ze minder, dan zal ze ook minder voer opnemen en neemt ze minder voer op, dan zal ze ook minder melk produceren. Of ze voldoende drinkt, hangt ten eerste af van de toegankelijkheid van de drinkbak en ten tweede van de kwaliteit van het drinkwater. 

Een koe drinkt gemiddeld 10 liter in 5 minuten, daarna is ze moe. Of ze daadwerkelijk die 5 minuten drinkt, hangt af van de locatie van de drinkbak, de soort drinkbak en de bezetting van de drinkbak. Bovendien moet er voldoende water te drinken zijn. Een ouderwets drinkbakje verstrekt minder water per minuut dan een grote open drinkbak. Vertrekken de koeien elke keer snel bij de waterbak, dan is dat een slecht teken.

Het water moet smakelijk en niet schadelijk zijn. Zo beïnvloeden een verhoogd kiemgetal, een verhoogd ijzergehalte en zuurstofloos water de smaak negatief. Zeer zacht water vinden de koeien ook minder lekker. Een snelle verandering van het gehalte aan ijzer, hardheid en zouten kan de wateropname ook tijdelijk doen teruglopen, omdat de koeien eerst moeten wennen aan de smaak. Schadelijk zijn bijvoorbeeld stikstofverbindingen als nitriet die ontstaan bij de afbraak van organische stof, of tussenproducten als sulfide en H2S, verontreinigd water met zware metalen en verontreiniging met mest.

In 2013 heeft Penn State University uit de Verenigde Staten een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de kwaliteit van het drinkwater en de melkproductie. Daaruit werd geconcludeerd dat op de 129 bedrijven met kwalitatief goed water de melkproductie per koe per dag bijna 3 liter hoger was dan op de 49 bedrijven met kwalitatief slecht drinkwater. Dit verschil was significant.

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=169477Bron: agriholland.nl

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling