Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Geen melk zonder vlees

04 maart 2018
De vermindering van de uitstoot van broeikassen per kg melk is een belangrijk milieudoel. Maar we moeten dan wel naar het volledige plaatje kijken. Je moet dus ook met de uitstoot van de vleesproductie rekening moet houden. 
 
Ten aanzien van broeikasgasemissies zijn veehouderijsystemen met dubbeldoeldieren net zo efficiënt als de bedrijven met gespecialiseerde melkrassen. 
Een eenzijdige optimalisatie op melk kan bovendien leiden tot een kwetsbaar systeem: een hoge melkproductie is een topprestatie, maar vergt veel van het management en de voeding.
Een bredere optimalisatie in de melkveehouderij kan om twee redenen interessant zijn: 
- je produceert in Nederland meer rundvlees (nu is Nederland nog importeur van rundvlees)
- je creëert weerbaardere bedrijven met meerdere bronnen van inkomsten.

 

Hierbij de link naar het volledige artikel van Theun Vellinga, WUR Wageningen: 

https://weblog.wur.nl/livestockstories/geen-melk-zonder-vlees-en-zonder-broeikasgasemissie

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling