Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Meer info steunpakket melkveehouderij bekend

25 juli 2016

De Europese Commissie heeft de afgelopen dagen iets meer duidelijkheid gegeven over de EU-regeling voor vrijwillige melkproductiebeperking.

In principe kunnen melkveehouders die leveren aan een fabriek zich tot 19 september 12.00 uur melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een bod tot vermindering van melkproductie van 1 oktober tot 31 december 2016 ten opzichte van de dezelfde periode in 2015. 

Bewijs van geleverde volumes kan gebeuren met de maandelijkse overzichten van de melkfabriek. De vergoeding is 14 cent per kilo. Een lidstaat kan uit het tweede EU-pakket het bedrag verhogen. Nederland kreeg daarvoor 23 miljoen euro. 

Opschuiven 
Er is nog een kleine kans dat de datum iets opschuift, bijvoorbeeld naar 26 september, meldt specialist Klaas Johan Osinga van LTO Nederland.

Melkveehouders die niet aan een fabriek leveren, kunnen volgens het conceptvoorstel niet meedoen. 'Dit heeft alles te maken met de controle op geproduceerde hoeveelheden', aldus Osinga. 

Directe uitbetaling 
Biedingen mogen ook via de fabriek (coöperatie, leveranciersvereniging) lopen. Maar de compensatie wordt direct aan de boer uitgekeerd. De coöperatie of leveranciersvereniging mag hoogstens coördineren en dienen als communicatiekanaal.

Als het EU-budget van 150 miljoen euro wordt overschreden, krijgt iedereen een evenredige korting op het aangeboden volume dat minder wordt geproduceerd.

Volumes 
Er zijn geen minimum of maximum volumes. Osinga: 'Iemand zou dus ook het hele volume kunnen aanbieden. Maar het moet wel gaan om productiebeperking in de toekomst, dus dan zou de productie per 1 oktober meteen naar nul kilo terug moeten.'

De Commissie staat ook biedingen toe voor geiten- en schapenmelk.

Ronden 
Er worden vier ronden voorzien., legt Osinga verder uit. In theorie zou een melkveehouder kunnen bieden op melkproductieverlaging in ronde 1 (19 september) en ronde 4 (12 december) om zo zes maanden lang productie te beperken. 'De Europese Commissie kijkt hier nog naar.' 

Maar de kans lijkt aanzienlijk dat het EU-budget van 150 miljoen na ronde 1 al volledig benut is, waarschuwt Osinga. 'De geboden prijs van 14 cent lijkt aantrekkelijk voor veehouders in de Baltische staten, Slowakije en andere EU-lidstaten waar op dit moment melk maar 20 cent of minder opbrengt.' 

Een interne markt 
'De Europese Commissie heeft al te kennen gegeven dat het haar niet uitmaakt welke EU-lidstaten de vergoedingen ontvangen. Er is immers sprake van één interne Europese markt', aldus de LTO-specialist.

'Er is nog geen duidelijk over hoe wordt omgegaan met bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een diergezondheidsprobleem of bedrijfsoverdracht waardoor in het laatste kwartaal van 2015 minder melk is geproduceerd dan normaal gesproken het geval geweest zou zijn.' 

Actuele melkproductie 
De laatste melkproductiecijfers laten zien dat in veel EU-lidstaten intussen al minder melk wordt geproduceerd dan in dezelfde periode van 2015. Als voorbeeld, hierbij de laatste productiegegevens van de drie grootste melkproducenten van de EU, in vergelijking met 2015:
•Verenigd Koninkrijk (weken 25 en 26): -9,2 procent
•Duitsland (week 26): -3,3 procent
•Frankrijk (week 26): -1,6 procent

'In EU-landen waar de melkproductie nu al onder het niveau van vorig jaar ligt, zullen melkveehouders relatief eenvoudig mee kunnen doen', veracht Osinga. 'Over de effectiviteit van dit EU-noodpakket valt daarmee al het nodige te zeggen: niet of nauwelijks.' 

'Los daarvan weten we dat de EU ongeveer 15 procent van haar melkproductie exporteert. Iets minder export geeft ruimte aan landen als Nieuw Zeeland, waar de melkprijs lager ligt dan in de meeste EU-landen. De Europese melkmarkt is een open markt, via de export sterk afhankelijk van vraag en aanbod op de wereldmarkt.'

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling