Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Geen veetransport bij extreem warm weer

14 juli 2016

Er is afgesproken om bij extreem warme temperaturen boven de 35 graden Celsius geen dieren meer te vervoeren. De afspraken maken deel uit van protocollen om veetransporten diervriendelijker te maken.

Er is afgesproken om bij extreem warme temperaturen boven de 35 graden Celsius geen dieren meer te vervoeren. De afspraken maken deel uit van protocollen om veetransporten diervriendelijker te maken.

TLN Saveetra en Vee & Logistiek Nederland hebben een lijst opgesteld met nieuwe voorschriften voor het handelen bij extreem weer. Een onderdeel van de afspraken tussen overheid en sector is dat de brancheorganisaties hun leden bij extreme temperaturen actief wijzen op de extra te nemen voorzorgsmaatregelen, zoals: vroeger starten, minder dieren laden bij hete dagen en goed voorbereid zijn op noodsituaties.

Geen veetransport
Zo is afgesproken om bij een temperatuur van boven de 35 graden Celsius ter plaatse geen veetransport uit te voeren. Ook adviseren de organisaties hun leden om in de maanden juli en augustus geen veetransport naar Turkije te doen. De Tweede Kamer is per brief door staatssecretaris Van Dam geïnformeerd over de acties die sector en overheid ondernemen rondom veetransport bij extreme hitte of koude.

De concrete maatregelen zijn gericht op het waarborgen van het dierenwelzijn tijdens transport. Naast de organisaties voor veetransporteurs en veehandelaren heeft slachterijorganisatie Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) een richtlijn voor roodvleesslachterijen opgesteld.

Keuringsactiviteiten
Om de maatregelen effectief te maken zijn de richtlijnen in samenspraak met het NVWA en andere partijen in de keten opgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld het extra vroeg exporteren van vee tijdens hete dagen mogelijk gemaakt doordat NVWA de keuringsactiviteiten bij hitte vervroegt.

Voor slachtdieren nemen ook slachterijen maatregelen om de effecten van extreme temperaturen te verminderen. Deze samenwerking heeft geleid tot een Nationaal Plan waarin iedere schakel zijn aandeel heeft. Het plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd door de NVWA, veevervoerders en –handelaren en slachterijen.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op eigen gelegenheid (Op eigen gelegenheid (herenkleding)) zaterdag 17 april 2021 -
  zaterdag 17 april 2021
11:30 Heren afdeling