Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Rundveestapel wordt groter in plaats van kleiner

08 juli 2016

De rundveestapel is in het afgelopen kwartaal opnieuw gegroeid, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Het aantal runderen zou juist flink moet krimpen, met het oog op de overschrijding van het fosfaatplafond.

12.000 koeien extra

Bij koeien ouder dan 2 jaar is het aantal gehouden dieren op 1 juli ten opzichte van 1 april gestegen met 0,64%. Dit komt neer op ruim 12.000 extra dieren. De groei van het aantal koeien is vooral toe te rekenen aan het aantal koeien tussen 3 en 4 jaar oud. In deze leeftijdscategorie kwamen er bijna 13.000 meer dieren bij: een stijging van bijna 11%. In de overige leeftijdsgroepen zijn de aantallen nagenoeg stabiel gebleven.

Forse groei ten opzichte van peildatum fosfaatrechten

Ten opzichte van de peildatum voor het nog in te voeren fosfaatrechtenstelsel, 1 juli 2015, is een forse groei van het aantal koeien te zien. In het afgelopen jaar, 1 juli 2015 tot en met 1 juli 2016, is het aantal aanwezige koeien ouder dan 2 jaar gegroeid met ruim 75.000 stuks, waarbij ook hier de grootste stijging aan het aantal koeien tussen 3 en 4 jaar oud is toe te rekenen. In deze leeftijdscategorie steeg het aantal koeien met bijna 44.000 stuks.

Nederland telt bijna 4,3 miljoen runderen

In totaal stonden er op 1 juli 4.267.213 runderen in Nederland, hiervan waren er 3.293.504 vrouwelijk, daarvan waren 1.963.260 ouder dan 2 jaar (vrouwelijke runderen).

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.