Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Weer forse stijging fosfaatproductie melkvee

30 juni 2016

De fosfaatproductie in de melkveehouderij nam over 2015 flink toe, tot 9 procent boven het eigen sectorplafond. De totale fosfaatproductie in de veehouderij is gestegen tot 180,1 miljoen kg. Dit is ruim 8 miljoen kilo meer dan in 2014 en komt daarmee boven het landelijk fosfaatplafond van 172,9 kilo.

Volgens het CBS zijn de fosfaatproductie en de overschrijding van het fosfaatplafond hoger dan volgens de voorlopige berekeningen van begin dit jaar.

In 2014 bedroeg de fosfaatproductie in de melkveehouderij 85,6 miljoen kilogram. In 2015 is de fosfaatproductie gestegen tot 92,7 miljoen kilogram, een stijging van 7,1 miljoen kilogram (8,3 procent) ten opzichte van 2014 en een overschrijding van het sectorplafond met 7,8 miljoen kilogram (9,2 procent).

Hoge fosfaatgehaltes in ruwvoer
Van de stijgende fosfaatproductie in de melkveehouder, is 3 miljoen kilogram toe te schrijven aan de groei van het aantal stuks melkvee. De overige 4,1 miljoen kilogram is het gevolg van hogere excretiefactoren per dier. Deze hogere excretiefactoren worden veroorzaakt door het grote aandeel ruwvoer uit 2014 met relatief hoge fosfaatgehaltes als gevolg van het feit dat 2014 een uitzonderlijk groeizaam jaar was.

Het fosfaatgehalte van mengvoer was in 2015 (4,53 gram fosfaat/kilogram) lager dan in 2014 (4,63 gram fosfaat/kilogram), maar wel hoger dan de waarde die in het voerconvenant overeen was gekomen.

Ook toename fosfaatproductie varkens en pluimvee
In de varkens- en pluimveehouderij nam het aantal dieren ook toe. Verder was het fosforgehalte van vleesvarkensvoer in 2015 hoger dan in 2014. De fosfaatproductie van de varkensstapel steeg met 1,3 miljoen kg, die van de pluimveestapel nam met 0,6 miljoen kg toe. 

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.