Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Koeien koelen belangrijker dan hoeveelheid water

14 juni 2016

Koeien besproeien werkt tegen hittestress, zo blijkt uit onderzoek. De hoeveelheid daarbij gebruikt water is van ondergeschikt belang.

 

Koeien besproeien met water is een effectief middel om hittestress bij koeien te voorkomen of te beperken. De hoeveelheid water die dan gebruikt wordt, is minder van invloed. Dat blijkt uit een in het wetenschappelijke blad Journal of Science gepubliceerd onderzoek van Jennifer Chen, Karin Schütz en Cassandra Tucker, verbonden aan de University of California.

In de proef is een controlegroep, die niet met water besproeid werd, vergeleken met groepen koeien die besproeid werden met water aan het voerhek, waarbij de opbrengst van de sproeiers 1,3 dan wel 4,9 liter per minuut is. De sproeiers stonden steeds 3 minuten aan en 9 minuten uit, over 24 uur.

Bij besproeien ander voerhekgedrag koeien

De koeien waren gemiddeld 5,8 uur aan het voerhek ongeacht de behandeling. Daar waar de koeien besproeid werden, waren de bezoeken aan het voerhek 23 tot 27% langer, maar de bezoekfrequentie daalde met 14 tot 16%. De onderzoekers vermoeden dat de koeien minder vaak komen om niet vanuit een droge situatie het water in te lopen. de sproeiers te hoeven lopen. Als ze toch al door gesproeid water moesten lopen, deden de koeien hun kop naar beneden. Toch was het water geen belemmering in het algemeen om naar het voerhek te komen.

Lagere lichaamstemperatuur koeien bij besproeien

Koeien staan aan het voerhek met sproeiers gemiddeld 20 minuten per dag langer per graad Celsius temperatuurtoename.

De koeien die besproeid werden hadden in de meetperioden tussen 13:00 en 15:00 en 17:00 tot 20:00 uur gemiddeld 0,3 tot 0,7 graden lagere lichaamstemperatuur. De gemiddelde productie was 3,3 tot 3,7 kilo melk per dag hoger dan de dieren die hittestress ervaren.

Efficiënt watergebruik

De gevonden verschillen in waarden zijn vooral gekoppeld aan al dan niet besproeien. Het verschil in debiet van 1,3 of 4,9 liter per minuut werd niet teruggevonden in de waarden. Om efficiënt met water om te gaan geeft gebruik van sproeiers met 1,3 liter per minuut 73 procent minder waterverbruik met vergelijkbaar effect op de koeien.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.