Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Gewicht schatten belangrijk voor dosering medicijnen

10 juni 2016

Een juiste schatting van het gewicht van een koe is belangrijk om over- of onderdosering van medicijnen te voorkomen. Maar het gewicht van een koe bepalen is zo makkelijk nog niet. Uit een kleinschalig veldonderzoek van GD blijkt dat het gewicht vaak wordt over- of onderschat. Met een schatting ‘op het oog’ is die overschatting gemiddeld hoger dan met een meetlint.

Met een kleinschalig onderzoek is op twee melkveebedrijven gekeken hoe betrouwbaar het meten van de borstomvang met een meetlint bij melkgevende dieren is, en naar de betrouwbaarheid van schatting ‘op het oog’. Beide bedrijven hebben een melkrobot met een weegfunctie, zodat de geschatte waarden vergeleken kunnen worden met de gemeten data.

Meetlint wint
Het meten met een meetlint blijkt in dit onderzoek accurater dan een schatting ‘op het oog’. Toch wordt het gewicht met het meetlint ook vaak over- of onderschat. Gemiddeld genomen is het geschatte gewicht door het meetlint 16,7 kilo hoger dan het gemeten gewicht. Bij schatting ‘op het oog’ is die overschatting gemiddeld nog hoger, namelijk 43 kilo.

Variatie gewicht
Ook blijkt dat de variatie groot is: het gewicht van 95 procent van de koeien varieert tussen 470 kilo en 826 kilo. De lichtste koe woog maar 389 kilo, terwijl de zwaarste 932 kilo woog. De variatie in gewicht is afhankelijk van de uniformiteit van de koppel en eventueel inkruisen met andere rassen. Als bij de inzet van medicijnen bij de koppels uit het veldonderzoek zou worden uitgegaan van een gemiddeld gewicht van 650 kilo, dan is de kans groot dat er over- en ondergedoseerd wordt. 

Bron: gddiergezondheid.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.