Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Banenkrimp in de land- en tuinbouw blijft de komende jaren aanhouden

07 juni 2016

Er zijn ongeveer 160.000 voltijdbanen in de land- en tuinbouw. Het aantal voltijdbanen van vaste arbeidskrachten is tussen 2000 en 2015 met een derde gekrompen. Vooral onder gezinsarbeidskrachten nam de werkgelegenheid sterk af. Ook de komende jaren verwacht het UWV een dalende werkgelegenheid. Tussen 2016 en 2020 gaat het om een krimp van ruim 7.000 voltijdbanen. Het aantal banen voor zelfstandig ondernemers zal vermoedelijk met circa 6% afnemen.

De dalende werkgelegenheid is het gevolg van schaalvergroting. Technologische innovatie en mechanisering maken het mogelijk dat bedrijven met minder menselijke arbeid steeds meer produceren. Het aantal agrarische bedrijven neemt al jaren lang af. Ook is het vaak lastig voor vertrekkende bedrijfshoofden om opvolging te vinden voor het bedrijf, met het risico dat het bedrijf ophoudt te bestaan.

Ongeveer 19% van de werkgelegenheid in de agrarische sector bestaat uit flexibele banen. Vaak zijn dit seizoensarbeidskrachten die gedurende het teelt-, oogst- of plukseizoen tijdelijke werkzaamheden verrichten. In veel gevallen worden zij bemiddeld via uitzendbureaus. Ongeveer de helft van alle agrarische bedrijven zet uitzendkrachten in, 60% daarvan zet buitenlandse uitzendkrachten in. De inzet van flexibele krachten is de laatste jaren fors gegroeid. Tussen 2000 en 2015 steeg het aantal voltijdbanen voor dit soort werknemers met 14.000. Vooral tussen 2005 en 2010 was de stijging van het aantal flexibele arbeidskrachten groot, maar nog steeds neemt het aantal licht toe.

De land- en tuinbouw wordt gekenmerkt door tijdelijke overschotten. Door het seizoenskarakter van de sector zijn er veel arbeidskrachten in de winterperiode werkloos. Het aantal WW-uitkeringen neemt in het voorjaar weer sterk af. De arbeidsmarkt voor agrarische beroepen is al jaren lang zeer ruim. Dit betekent dat er meer dan 4 kortdurend werkzoekenden zijn op één openstaande vacature. Al moet hier worden opgemerkt dat het werkelijke aantal baanopeningen in de sector hoger ligt dan het aantal gepubliceerde vacatures. Er is geen enkele beroepsgroep waar de concurrentie onder werkzoekenden zo groot is.

Zie voor meer informatie de site van het UWV.

Op zoek naar personeel of een baan in de agrisector? Zie voor actuele vacatures op het gebied van landbouw, voeding, natuur en milieu de AgriHolland Vacaturebank. 

Bron: AgriHolland

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.