Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Boer voert 500 ton drijfmest minder af

01 mei 2016

Een besparing op de mestafzet van 500 ton drijfmest. Dat leverde de pilot rond Bedrijfseigen Stikstofbemesting (BES) op voor melkveehouder Andrian Houbraken uit Bergeijk.

Bij de BES wordt aan de hand van de KringloopWijzer bepaald hoeveel fosfaat op bedrijfsniveau wordt onttrokken. Deze hoeveelheid mag Houbraken vervolgens aanwenden uit eigen drijfmest op zijn bedrijf.

De bijbehorende hoeveelheid stikstof, ook het deel dat boven de geldende derogatienormen ligt, mag hij in deze pilot gewoon uitrijden.

Extra nutriënten 
In 2015 heeft Houbraken 274 kilogram stikstof per hectare uit dierlijke mest mogen aanwenden. Dat leverde een duidelijke winst op voor deze ondernemer. Deze Koeien & Kansen-deelnemer kon extra nutriënten die in zijn dierlijke mest zitten gebruiken.

Dat zorgde daarnaast ook voor een besparing op mestafzet van ruim 500 ton drijfmest. Een kanttekening hierbij is dat het wel een beperking op de aanvoer van stikstof uit kunstmest betekent in de praktijk.

Scherp in ammoniak 
BES is overigens méér dan alleen extra drijfmest uitrijden. Ook het beperken van de ammoniakuitstoot heeft veel aandacht. De stikstof in de drijfmest moet optimaal worden benut zo goed mogelijk omgezet worden in gewasopbrengsten.

Zo wordt gepoogd mest te injecteren vlak na een regenbui of bij het beregenen. Het water heeft een gunstig effect op de benutting van het stikstof, terwijl het de uitstoot van ammoniak vermindert.

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.