Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Aanpassing wet grondgebondenheid voor knelgeval

26 april 2016

De wet verantwoorde groei melkveehouderij wordt aangepast om bedrijven te ontzien die een afwijkende veestapel of afwijkend oppervlakte hadden tijdens de referentieperiode.

Dat blijkt uit de nota van wijzigingen die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Melkveehouders die in aanmerking denken te komen voor de uitzonderingspositie moeten dit voor 1 april 2017 melden.

Ongewoon laag fosfaatoverschot

Het wijzigingsvoorstel is het gevolg van knelgevallen die zijn gesignaleerd bij bedrijven die in 2014 een ongewoon laag melkveesfosfaatoverschot hadden door ziekte of overlijden van de ondernemer of familie in eerste graad, ernstige diergezondheidsproblemen op het bedrijf of vernieling aan de stal of door de realisatie van natuurgebied of aanleg van wegen. Andere redenen waarom de fosfaatproductie lager was of de bedrijfsoppervlakte hoger was dan normaal zijn volgens het ministerie geen reden om de berekening van het melkveefosfaatoverschot 2014 te wijzigen.

Ongewone, tijdelijke situatie

Om in aanmerking te komen voor aanpassing van de gegevens moet sprake zijn geweest van een ongewone, tijdelijk situatie. Bij een andere samenstelling van de veestapel moet de fosfaatproductie van melkvee minimaal 5% lager moet zijn geweest dan zonder de bijzondere gebeurtenis op het bedrijf. Voor een tijdelijke situatie waarbij meer grond bij het bedrijf hoorde, moet dit onderbouwd kunnen worden met contracten of bestemmingsplannen.

Bron: boerderij.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.