Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Veel aanmeldingen voor vroegweidepremie

22 april 2016

De mogelijkheid om koeien vroeg in het voorjaar te laten weiden is populair onder veehouders, meldt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Zo’n 4.500 melkveehouders hebben zich in de afgelopen weken bij hun zuivelonderneming aangemeld voor de vroegweidepremie.

Daarmee sluit het vroeg weiden aan bij de huidige trend dat op steeds meer melkveebedrijven de koeien naar buiten gaan, stelt de NZO.

Stimuleren 
De vroegweidepremie is in overleg met de zuivelketen door staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ingesteld om melkveehouders te stimuleren hun koeien vroeg te weiden.

Door melkkoeien al in het vroege voorjaar te laten grazen, voor het maaien van de eerste snede gras, ontstaat meer ruimte voor weidevogels tijdens het weidevogelbroedseizoen.

700 euro 
Melkveehouders die meedoen met de vroege weidegang ontvangen daarvoor een premie van maximaal 700 euro. Koeien moeten dan vanaf 15 april minimaal zes uur per dag gedurende 120 dagen per jaar naar buiten.

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.