Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Bedrijfsopvolger houdt zijn fosfaatrechten

20 april 2016

Jonge melkveehouders die het bedrijf overnemen van hun ouders, moeten geen fosfaatrechten inleveren. Een meerderheid van de Tweede Kamer is daar tegen.

Dinsdag is een CDA-motie aangenomen die staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) vraagt de geplande afroming bij bedrijfsopvolging te schrappen. Het gaat om overdrachten binnen de familie tot in de derde graad.

Vraag van Kamer 
Van Dam wilde die aanpassing niet op eigen initiatief doorvoeren. Hij gaf vorige week wel aan dat hij er mee aan de slag zal gaan als de Kamer daar om vraagt. Dat is nu gebeurd.

Daarnaast is een motie van de SP aangenomen die Van Dam vraagt om om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren voor kortingen op hun fosfaatrechten. Ook moeten grondgebonden bedrijven die op grondgebonden wijze willen uitbreiden, daarrtoe de ruimte krijgen.

Latente ruimte 
Een meerderheid was er ook voor de motie van CU en D66 die het kabinet vraagt om grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte volledig te compenseren voor de generieke korting.

Ook zou 'een groot deel' van de afgeroomde fosfaatrechten uit de fosfaatbank bestemd moeten worden voor melkveehouders met latente ruimte die concrete groeiplannen hebb

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.