Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

'Extra mest verwerken of minder dieren houden'

18 maart 2016

Om wegvallen van de derogatie op te vangen, moeten boeren veel meer mest verwerken of aanzienlijk minder graasdieren houden. Tot die conclusie komt LEI Wageningen UR.

LEI Wageningen UR onderzocht in opdracht van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) de gevolgen van het wegvallen van de Europese derogatieregeling voor de Nederlandse melkveehouderij.

Gebaseerd op het aantal dieren van 2013 en het mestbeleid en de mestafzetprijzen van 2015 stijgen de kosten van mestafzet voor rundveemest met circa 116 miljoen euro.

Mestverwerkingscapaciteit 
Bij het wegvallen van de derogatie is 75 procent meer mestverwerkingscapaciteit nodig, omdat er minder mest op het land mag worden afgezet, becijferde het LEI. De verwerking zal moeten toenemen tot circa 41 miljoen kilo fosfaat per jaar.

Is die verwerkingscapaciteit op het moment van het verlies van derogatie niet beschikbaar, dan moet het aantal graasdieren verminderen met 20 procent ten opzichte van 2013, ten tijde van het melkquotum.

Stikstofkunstmest 
Verder leidt het wegvallen van de derogatie tot circa 30 miljoen euro aan kosten van extra stikstofkunstmest en 9 miljoen euro aan kosten voor extra fosfaatkunstmest. In de akkerbouw nemen de kunstmestkosten met 3 miljoen euro af.

Bron: nieuweoogst.nu

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.