Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

'Mestverwerking op eigen bedrijf rendabel'

01 maart 2016

Dat mestverwerking op het eigen bedrijf rendabel is blijkt uit enkele investeringsplannen in mestverwerkingstechnieken van melkveehouders. Door de hoge afzetkosten voor drijfmest neemt de belangstelling voor mestverwerking op het bedrijf toe. Dit heeft in een aantal gevallen ook tot concrete investeringen in mestverwerkingsinstallaties op het bedrijf geleid. 

Verwerken koeienmest heeft toekomst
Harm Wientjes, projectaccountmanager DLV Advies, ziet vooral bij de melkveehouderij dat verwerken op het bedrijf toekomst heeft. “Door het grondgebonden karakter van melkveebedrijven is het beter mogelijk om producten uit mest te maken die op het eigen bedrijf hergebruikt kunnen worden. De koeienmest kan lokaal worden verwerkt en optimaal worden ingezet in de regio. Dat betekent ook dat schaalgrootte van mestverwerking minder belangrijk is, maar dat juist maatwerk per bedrijf doorslaggevend is.”


Verwerken varkensmest nog (te) duur
“Het verwerken van varkensmest op het bedrijf is vrijwel altijd duurder dan regionaal georganiseerde mestverwerkingsinitiatieven”, legt Wientjes uit. “De varkensmest moet op transport en grootschalig verwerkt worden tot hoogwaardige producten voor bemesting in de landbouw. Liever zelfs voor producten buiten de landbouw om zodoende hogere toegevoegde waarde te realiseren.” 


In het algemeen bepalen de omstandigheden op het bedrijf en in de regio de beste oplossing. Het kopiëren van oplossingen die voor een ander bedrijf of andere regio gelden leiden niet direct tot optimalisatie bij het eigen bedrijf. “Factoren zoals arbeid en de  bemestingswaarde van de meststromen zijn vaak de laatste zaken die besproken worden. Tegelijk zijn dit ook de eerste factoren die veroorzaken dat verwerking kan mislukken.”


Hoewel de interesse voor mestverwerking van alle tijden is denkt Wientjes dat het in deze tijd een grotere kans van slagen heeft. “De huidige hoge kosten voor mestafzet en de extra vergoeding voor de verwerkingsplicht geeft net voldoende ruimte om marge te kunnen maken op mestverwerking.” 
In bovenstaande figuur een berekening en mineralenstromen van mestverwerking op een melkveebedrijf waarbij op strooisel bij het vee en kunstmest bespaard wordt. De effectieve kosten per m3 drijfmest afzet in dit voorbeeld zijn € 7,5.


Bron: DLV Advies

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.