Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Landbouw levert flink grond in voor natuur en woningbouw

26 februari 2016

De omvang van agrarisch terrein in Nederland is in de jaren 2010 tot 2012 afgenomen. Landbouwgrond kreeg een natuurbestemming of werd ingericht voor recreatieve doelen. Ook kwam er meer bebouwd gebied bij. Vooral de oppervlakte van woon-, verkeers- en bedrijventerrein nam toe. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de jaren 2010 tot 2012 is netto 14.000 hectare van bestemming gewijzigd. De grootste ‘verliezer’ is de agrarische sector: de landbouw heeft in deze periode 11.000 hectare ingeleverd. Deze grond kwam met name ten goede aan de groene ruimte (niet-agrarisch) en bebouwd gebied.

Van alle nieuwe bestemmingen had 47 procent een groen karakter en 45 procent werd bebouwd gebied. In de voorgaande jaren lag de nadruk van het nieuwe bodemgebruik anders. Zo had in de periode 2006 tot 2008 ongeveer 31 procent van het nieuwe gebruik een groen karakter en werd bijna 63 procent bebouwd gebied.

Geïnvesteerd in groene ruimte
Ontwikkeling van de groene ruimte betekent over het algemeen dat agrarisch terrein heringericht is als bijvoorbeeld recreatieterrein of open natuurlijk terrein, meldt het CBS. Vooral in de provincie Drenthe, maar ook in Friesland en Groningen zijn er gemeenten die in nieuwe groene ruimte hebben geïnvesteerd. Ook de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden laten dit beeld zien.

Van de totale oppervlakte van Nederland is 68 procent in gebruik als groene ruimte, blijk uit de nieuwe cijfers over het bodemgebruik. Deze grond bestaat voor 54 procent uit agrarisch gebied. Nederland bestaat daarnaast voor 19 procent uit water; 13 procent is bebouwd gebied.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.