Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Kruisen: Heterosis-effect zorgt voor sterke koeien

02 februari 2016

Onderzoek toont aan dat met het kruisen van verschillende rassen de beste resultaten gehaald kunnen worden. Het zogenaamde heterosis-effect. Dit zorgt voor een hogere productie, maar ook voor sterke, weerbare koeien.

Heterosis betekent dat de eigenschappen van een kalf beter zijn dan op basis van de eigenschappen van de beide ouders verwacht mag worden. Dit effect treedt op wanneer twee rassen die niet aan elkaar verwant zijn, worden gekruist . Wie Holsteiners heeft, kan dus denken aan kruisen met rassen als Montbeliarde, Fleckvieh of Scandinavisch Roodbont. Het grote verschil in genetisch materiaal tussen de beide ouderdieren zorgt voor het gunstige effect.

Hogere weerstand door heterosis
Het meest genoemde positieve effect is de hogere melkproductie. Het heterosis-effect bij kruisingen op melkproductiekenmerken wordt geschat op 2,5 tot 5%. Minstens even interessant is het effect op de weerstand. Een betere weerstand ligt immers ten grondslag aan een betere vruchtbaarheid, gezondheid en levensduur. Dat heterosis beter weerbare koeien oplevert, vertaalt zich dus in een duurzaam koppel met minder problemen en bijbehorend gunstig kostenplaatje.

Betere eerstelijnsverdediging
De weerstand van de koe bestaat uit twee delen; de aangeboren en de specifieke weerstand. Waar de specifieke weerstand wordt opgebouwd door het contact met ziekteverwekkers en een ‘geheugen’ moet opbouwen, komt de aangeboren weerstand al vanaf de geboorte direct in actie tegen ziekteverwekkers. Ook als deze onbekend zijn. Omdat de aangeboren weerstand snel in actie komt, is deze cruciaal voor het effectief afweren van ziekteverwekkers.
Het functioneren van de aangeboren weerstand is erfelijk bepaald. Dit is dus een van de eigenschappen die via het heterosis-effect bij kruisingen kan worden verbeterd. Heterosis zorgt dus voor weerbare koeien, die beter ziektebestendig zijn.

Transitiemanagement bepalende factor
Wie een koppel wil met een hoge weerstand, doet er goed aan de mogelijkheden voor kruising te onderzoeken. Maar met een goede genetische achtergrond bent u er nog niet. Want ook het management heeft een groot effect op de weerstand. Dit geldt met name tijdens de transitiefase, wanneer de natuurlijke immuniteit van uw koeien onder druk staat. Daarnaast zijn er ook bij kruisingen altijd koeien die te ver uitlopen of die een tweelingdracht hebben. Deze hoogrisicodieren, waartoe ook vette koeien behoren, kunnen selectief beschermd worden met een Kexxtone bolus.

Bron: melkvee.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.