Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Inkuilen gras zorgt voor 28 procent voederwaardeverlies

28 januari 2016

Gemiddeld gaat er 28 procent aan voederwaarde van gras verloren vanaf het moment van maaien tot aan moment dat gras als kuilvoer voor het voerhek ligt.

Opvallend is dat daarbij grote verschillen te zien zijn tussen bedrijven, zo vertelde Fred Vriend tijdens het Fair Feeding Symposium van Daavision in Schaijk. ‘Duitse onderzoekers zagen dat de betere bedrijven het verlies wisten te beperken tot tien procent. De minst goede bedrijven kwamen tot een verlies van 46 procent.’ 

Gemiddeld 48 procent droge stof
Vriend is directeur van VisscherHolland en meldde dat veldverliezen en in- en uitkuilverliezen normaal zijn, maar door goed management flink kunnen worden beperkt.
‘Kuil geen hooi in’, zo herhaalde Vriend een aantal keer. ‘Zeker door lage bemestingsnormen droogt gras heel snel, maar een hoog drogestofpercentage vertraagt het inkuilproces in de kuil en zorgt ook gemakkelijk voor broei bij het uitkuilen. Twee jaar geleden lag het Nederlands gemiddelde van de eerste snede graskuil op 48 procent. Dat is echt veel te hoog. Dat mag dan misschien wel lekker ruiken, maar de koe heeft veel liever een nattere, zuurdere kuil.’

Melkzuurbacteriën hebben vocht nodig
Volgens Vriend is een hoog drogestofpercentage slecht voor melkzuurproductie in de kuil, die noodzakelijk is voor de snelle stabiliteit van de zuurtegraad in de kuil. ‘Melkzuurbacteriën kunnen niet lopen, maar alleen zwemmen. Daarom moet je wel blijven zorgen voor voldoende vocht in de kuil.’ 

Bron: veeteelt.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.