Actueel

Actueel.

Terug naar overzicht

Overschot aan nuchtere kalveren

22 januari 2016

De afzet van nuchtere kalveren (nuka's) in Nederland is in de eerste weken van 2016 scherp gedaald. Van Drie Group kampt als grootste kalverslachterij van Nederland met een dagelijks overschot van duizend dieren.

Er is sprake van een jaarlijks terugkerend fenomeen, stelt Toon van Hoof, portefeuillehouder Diergezondheid en Dierenwelzijn bij LTO Nederland. 'Rond de kerstdagen wordt minder geslacht, na de kerst wordt minder vlees gegeten.'

Er komt weer een inhaalslag, voorspelt Van Hoof. 'De komende weken komen de stallen weer vrij en is er weer plaats voor nuchtere kalveren. Melkveehouders wordt gevraagd hun kalveren een tot twee weken aan te houden. Daarna is de afzet geregeld.'

Meer aanvoer 
Sommige mensen denken dat dit komt door een eventuele groei van de melkveestapel. 'Het heeft echter niets met aantallen koeien te maken', concludeert Van Hoof.

Henny Swinkels van de Van Drie Group legt de oorzaak van het huidige overschot ook hoofdzakelijk bij een kleinere afzetmarkt, maar constateert dat er ook sprake is van een groter aanbod.

'Melkveehouders houden meer koeien aan, omdat ze meer melk mogen leveren, maar lijken tegelijkertijd minder kalveren voor de eigen opfok aan te houden', stelt Swinkels.

Krimp groter 
Basis is echter een krimpende afzet die bovenop de jaarlijks kleinere vraag na de feestdagen komt, stelt ook Swinkels. Meestal stagneert de aanvoer van nuchtere kalveren twee weken, maar dit jaar is dat langer.

Swinkels verwacht daarom dat zijn bedrijf de aanvoer in elk geval drie weken indamt. 'Ik hoop dat we daarna weer voldoende dieren bij onze contractmesters kunnen opzetten.'

Bron: nieuweoogst.nl

Agenda.

Op het moment hebben wij geen events.